Biogenetica

Test Kardio

Sprawdź czy grożą Ci choroby serca i jak je skutecznie leczyć

   Test Kardio bada ponad 100 genów pozwalając na określenie indywidualnych predyspozycji, m.in. do zawału mięśnia sercowego, choroby tętnic obwodowych, migotania przedsionków czy nadciśnienia. Dodatkowo sprawdza indywidualną wrażliwość na często stosowanie w terapiach leki, w tym statyny, klopidrogel, metoprolol, warfarynę, itp., umożliwiając dobranie skutecznych środków farmakologicznych i ich dawek.

    Choroby układu krążenia każdego roku zabijają ponad 177 000 Polaków. To dwukrotnie więcej niż choroby nowotworowe, niemal siedmiokrotnie więcej niż urazy i zatrucia oraz 34 razy więcej niż wypadki samochodowe. Na zdiagnozowaną chorobę wieńcową cierpi milion Polaków, a każdego roku występuje ponad 100 000 zawałów mięśnia sercowego. Wbrew utartej opinii dolegliwości te nie dotyczą wyłącznie osób starszych. Prawie co piąty zgon spowodowany schorzeniami sercowo-naczyniowymi odnotowuje się wśród osób poniżej 50 roku życia.

   Test Kardio pomaga w wykryciu ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia, dobór odpowiednich metod zapobiegania im i ich leczenia.