Biogenetica

Test Łuszczycowe Zapalenie Stawów

Chroń skutecznie stawy Pacjentów


 

    Test Łuszczycowe Zapalenie Stawów wskazuje na ryzyko wystąpienia u Pacjenta tej niebezpiecznej w skutkach choroby. Sprawdza obecność specyficznej wariacji genu odpowiedzi immunologicznej MICA lub wykazuje jej brak. Pozwala na podjęcie działań zapobiegających wystąpieniu pierwszych objawów łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS).

    Szacuje się, że około 20-40% osób zmagających się z łuszczycą zachoruje na ŁZS. Bezpośrednio zagrożeni są również ich krewni pierwszego stopnia. To schorzenie u jednego na pięciu chorych powoduje ostre stany zapalne stawów, ich nieodwracalną destrukcję i funkcjonalne upośledzenia, co znacznie obniża jakość życia Pacjenta. Tradycyjne techniki diagnozowania ŁZS pozwalają na wykrycie choroby dopiero po pojawieniu się jej objawów. Tymczasem dostępne leki umożliwiają wyłącznie kontrolowanie zapaleń i powstrzymywanie dalszego rozwoju zmian w obrębie stawów, nie pomagając w odwracaniu powstałych wcześniej zniszczeń. Dlatego niezwykle ważne jest podjęcie odpowiednich kroków profilaktycznych, zapobiegających pojawieniu się objawów ŁZS.

   Test Łuszczycowe Zapalenie Stawów jest jedynym dostępnym genetycznym badaniem przesiewowym pozwalającym na wczesne wykrycie choroby i rozpoczęcie leczenia w przedklinicznym stadium, kiedy interwencja ma największą szansę powodzenia.