Biogenetica

Test Opryszczka Genitalna

Pomóż Pacjentom skutecznie kontrolować nawroty choroby

    Test Opryszczka Genitalna pozwala ocenić ryzyko występowania wielokrotnych wykwitów choroby u Pacjenta. Sprawdza obecność specyficznej wariacji w genie lektyny wiążącej mannozę  (MBL2) lub wskazuje na jej brak. Pozwala na lepszą  kontrolę nawrotów opryszczki i dobór odpowiednich metod terapii.

    Opryszczka genitalna jest powszechną, przenoszoną drogą płciową chorobą, spowodowaną wirusem HSV. Jej częste, występujące ponad sześć razy w roku, wykwity grożą średnio co trzeciej zakażonej osobie. Szczególnie w przypadku występowania wirusa HSV-2 istnieje wysokie ryzyko pojawienia się spontanicznych nawrotów choroby w dowolnym momencie, co spowodowane jest zdolnością latencji wirusa oraz omijaniem przez niego układu odpornościowego.

    Obecnie nie istnieją leki pozwalające na całkowite wyeliminowanie opryszczki genitalnej. Możliwe jest jedynie wspomaganie organizmu w utrzymaniu wirusa w stanie hibernacji. Zazwyczaj wymaga to prowadzenia długotrwałej terapii antywirusowej, która może jednak powodować trudne do przewidzenia, skutki uboczne, a koszty takiego leczenia mogą być nieadekwatne do korzyści.

    Test Opryszczka Genitalna umożliwia oszacowanie ryzyka występowania częstych wykwitów choroby. Jego wynik pomaga podjąć decyzję o rozpoczęciu terapii prewencyjnej i skuteczniej kontrolować nawroty infekcji.