Biogenetica

Test Kardio

Zapewnij swojemu Pacjentowi najlepszą terapię!

       Test Kardio pomaga  w określeniu ryzyka wystąpienia pewnych warunków związanych ze zdrowiem serca. Raport będący wynikiem badania analizuje także polimorfizmy w genach kodujących czynniki białkowe zaangażowane w metabolizm ośmiu klas leków wpływających na układ sercowo-naczyniowy: przeciwzakrzepowych, statyn, stymulantów, beta-blokerów, inhibitorów ACE (konwertazy angiotensyny), blokerów kanału wapniowego i terapii hormonalnych.

       Test Kardio udostępnia informacje, które pozwalają na lepsze monitorowanie stanu zdrowia konkretnego Pacjenta, optymalny dobór rodzaju i dawki leków. Jego wyniki mogą sugerować Pacjentowi zmianę diety i stylu życia, aby pomóc w walce z chorobami układu krążenia. Badanie analizuje również indywidualne warianty markerów genetycznych Pacjenta, związane ze stężeniem cholesterolu HDL i LDL, ryzykiem nadciśnienia tętniczego oraz zawału mięśnia sercowego. Wczesne wykonanie testu i identyfikacja indywidualnych predyspozycji genetycznych może pomóc w szeroko pojętej profilaktyce.