Biogenetica

Metoda wykonywania testu

  Wszystkie testy w naszej ofercie oparte są o badanie próbki śliny. Jej pobranie jest łatwe, szybkie i bezbolesne.
 

  • Pobierz próbkę śliny za pomocą wacika załączonego w zestawie z wewnętrznej strony policzka Pacjenta.
  • Prześlij próbkę do naszego laboratorium.
  • Wynik analizy zostanie wysłany do Twojego gabinetu. Można go również otrzymać za drogą elektroniczną na podany wcześniej adres e-mail.