Biogenetica

Wrażliwość na Warfarynę

Dbaj o zdrowie Pacjenta zgodnie z jego DNA

 

TEST WRAŻLIWOŚĆ NA WARFARYNĘ

Warfaryna to jeden z najpopularniejszych leków przeciwzakrzepowych. Na skuteczność i bezpieczeństwo jej stosowania wpływa indywidualna wrażliwość organizmu na leczenie tym środkiem, która z kolei uzależniona jest od genotypu Pacjenta.

Test Wrażliwość na warfarynę bada genetycznie uwarunkowaną odpowiedź organizmu na terapię warfaryną. Dostarcza informacji na temat wariantów sekwencji DNA zlokalizowanych w obrębie dwóch genów: CYP2C9 oraz VKROC1. W świetle ostatnich badań to właśnie te poliforyzmy mają największe znaczenie w przypadku kształtowania reakcji na leczenie warfaryną.
Podstawowym enzymem uczestniczącym w metabolizmie, a następnie inaktywacji S-warfaryny jest izoenzym cytochromu P450 2C9 (CYP2C9). Warianty sekwencji genu CYP2C9  (CYP2C9*2 oraz CYP2C9*3) powodują syntezę enzymu o zmniejszonej aktywności lub nieaktywnego.  Z kolei reduktaza epoksydu witaminy K (VKOR) jest celem działania warfaryny. Wariant sekwencji promotora genu VKORC1, (c.-1639G>) zmniejsza ekspresję tego genu, a tym samym ilość enzymu VKOR i prowadzi do zwiększenia wrażliwości na warfarynę.

Oferowany przez Biogenetica International Laboratories test pomaga w doborze właściwej dawki leku, ograniczając ryzyko wystąpienia skutków ubocznych jego stosowania i zwiększając efektywność terapii.